Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Kishitei (Nhà tư nhân cổ)

Kishitei (Nhà tư nhân cổ)

Khách sạn Bảo tàng Atsugi (Suối nước nóng Tron)

Khách sạn Bảo tàng Atsugi (Suối nước nóng Tron)

Nhà máy bia Koganei

Nhà máy bia Koganei

Atsugi Hormones

Atsugi Hormones

Cửa hàng đặc sản "Atsumaru" thành phố Atsugi

Cửa hàng đặc sản "Atsumaru" thành phố Atsugi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào