S

Điểm bắt đầu

Đền Kawana Gorei

Oketsubogun (Hầm mộ) Jinkoji

Kawana Shimizuyato

Công viên Shinbayashi (Tản bộ / Quan sát chim)

Dinh thự Kondo trước đây

Tuyến Enoden / ga Enoshima

Chùa Joryu

Chùa Ryukō

Khu nghỉ dưỡng spa trên đảo Enoshima

Phố Subana

F

Điểm kết thúc

Thêm vào