Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bãi đỗ xe Seisho

Những mô đất của Renjou-in

Con đường thông Ninomiya Sontoku no Yukari

Bến sông Sakawa

Tàn tích của thành cổ Odawara (thành lũy rộng lớn vây quanh bên ngoài)

Hào khô lớn của Komine Goshouno-dai

Tàn tích Hayakawa-guchi

Cầu Odawara Blueway

Công viên Lịch sử Ishigakiyama Ichiyajō (Thành cổ một đêm)

Đường cao tốc thu phí Hakone

Daikanzan Sky Lounge

Ebina S.A.

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào