S

Điểm bắt đầu

Hakone-en

Cáp treo Komagatake

Đỉnh núi Mount Komagatake

Thủy cung Hakone-en

Du thuyền hồ Ashi

Thung lũng Ōwakudani

F

Điểm kết thúc

Thêm vào