S

Điểm bắt đầu

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

Nhà tưởng niệm Ozaki Gakudo

Nhà trọ Santa

Đập Miyagase

F

Điểm kết thúc

Thêm vào