S

Điểm bắt đầu

Chùa Migawari Fudoson Daimyo Oin

Nghĩa trang Midorigaoka Reien

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Công viên Taishi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào