S

Điểm bắt đầu

Chuyến đi trên biển đến tảng đá Eboshi

Chigasaki Southern C

Thủy cung Enoshima

Ao phun nước kỷ niệm Thế vận hội Tokyo

Khu phố Benzaiten Nakamise

Đền Enoshima

Vườn bách thảo Enoshima Samuel Cocking, Ngọn hải đăng Enoshima Sea Candle

F

Điểm kết thúc

Thêm vào