Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chigasaki Southern C

Vườn bách thảo Enoshima Samuel Cocking, Ngọn hải đăng Enoshima Sea Candle

Chùa Hase

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào