Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Vườn bách thảo Enoshima Samuel Cocking, Ngọn hải đăng Enoshima Sea Candle

Du thuyền Enoshima / Oiso

Hái quýt tại Hijikata-kankitsuen

Công viên Oisojoyama

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào