Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đồi Tobiyatsu (Cảnh núi Phú Sĩ)

Tám cảnh đẹp Kisawa (Đồi Yurugino)

Thác Kirifuri

Chùa Shogan

Đền Yatsurugi / Kanman Fudou

Tám cảnh đẹp Kisawa (Ao Kisawa)

Tám cảnh đẹp Kisawa (Trường tiểu học Kisawa)

Tám cảnh đẹp Kisawa (Đồi Megummiga)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào