S

Điểm bắt đầu

Nhà ở truyền thống Kominka-en, thành phố Sagamihara

Nhà máy sake Kubota

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

F

Điểm kết thúc

Thêm vào