Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cáp treo Ooyama

Cáp treo Ooyama

Địa điểm quyền năng (Bảy kì quan của Onnazaka)

Địa điểm quyền năng (Bảy kì quan của Onnazaka)

Đền Ooyama Afuri

Đền Ooyama Afuri

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

Chigiri no rokutaki (những thác nước của lời hứa)

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Oyama Manju Honpo Ryoben

Oyama Manju Honpo Ryoben

Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa)

Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào