S

Điểm bắt đầu

Cáp treo Ooyama

Đền Ooyama Afuri

Oyama Shukubo (Chỗ trọ dành cho người hành hương tại một ngôi chùa)

Hinata Yakushi (Chùa Phật giáo)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào