Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Tuyến bờ biển Seaside

Công viên Nojima

Umi no koen (Công viên Đại dương)

Vườn bách thú Kanazawa

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào