S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Khoa học Toshiba

Bảo tàng Mitutoyo (Hội trường Tưởng niệm Numata / Bảo tàng Thiết bị đo lường)

Lối đi bộ lát ván gỗ Egawa Seseragi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào