S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Khoa học Toshiba

Bảo tàng Công nghiệp Mitsubishi Minatomirai

Khách sạn New Grand

Trung tâm chăm sóc Shonan Robo

Khuôn viên JAXA Sagamihara

F

Điểm kết thúc

Thêm vào