S

Điểm bắt đầu

Hội trường Tưởng niệm Okurayama

Nhà Yokomizo Yashiki

Công viên Mitsuike

Shotengai (Khu mua sắm) Rokkakubashi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào