Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hội trường Tưởng niệm Okurayama

Nhà Yokomizo Yashiki

Công viên Mitsuike

Shotengai (Khu mua sắm) Rokkakubashi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào