S

Điểm bắt đầu

Điểm giao nhau của ba dòng sông

Khu vực Toda / Trung tâm thể thao Tozawabashi (Cây anh đào)

Khu vực Aikawa, thành phố Atsugi (Cảnh quan nông thôn / Núi Phú Sĩ & Núi Oyama)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào