S

Điểm bắt đầu

Món ăn từ cá hương (Cửa hàng Katsuragawa-tei ở cầu Ogura)

Cầu Ogura và ngắm nhìn dòng chảy của sông Sagami

Đập Shiroyama

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

F

Điểm kết thúc

Thêm vào