S

Điểm bắt đầu

SKY DUCK Yokohama (Xe buýt lưỡng cư)

Đài quan sát Sky Garden trên tầng 69 tháp Yokohama Landmark

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Tòa nhà Hải quan Yokohama (Queen)

Cầu tàu Osanbashi

Văn phòng Chính quyền tỉnh Kanagawa (King)

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Công viên Yamashita

Khách sạn New Grand

F

Điểm kết thúc

Thêm vào