S

Điểm bắt đầu

Chùa Shōmyō

Vườn Sankeien

Công viên rừng Negishi

Phố tàu Yokohama

Công viên Yamashita

Kaiko Hiroba (Quảng trường kỉ niệm ngày mở cảng Yokohama)

Nihon Oodori

Công viên Yokohama

Công viên Mitsuike

F

Điểm kết thúc

Thêm vào