Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chùa Shōmyō

Vườn Sankeien

Khách sạn Washington ở Sakuragicho, Yokohama

Kaiko Hiroba (Quảng trường kỉ niệm ngày mở cảng Yokohama)

Công viên Yamashita

Chuyến đi về đêm ở Yokohama (Du thuyền Sea Bass)(Trình diễn ánh sáng)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào