S

Điểm bắt đầu

Salon de Thé Rosage, Hotel de Yama - Bánh táo thơm ngon

Bảo tàng ngoài trời Hakone

Hakone Crafthouse (Công viên Gora)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào