Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cây thông khổng lồ ở Công viên Thành cổ Odawara

Đền Hotoku Ninomiya

Lễ hội Hibuse (phòng cháy) ở chùa Ryogakuin, núi Akiha

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào