S

Điểm bắt đầu

Miyagawa Kozan - Bảo tàng Gốm sứ Makuzu

Chùa Daihonzan Engaku

Kiếm và lưỡi kiếm Masamune

Trải nghiệm lướt ván đứng có mái chèo Hayama Trung tâm thể thao trên biển Hayama

Hayama Tản bộ ven biển và đi bộ leo núi Sengen

Trà quán Hikage

Riviera Zushi Marina

Hội trường gỗ Hatajuku

Bảo tàng nghệ thuật Okada

Nhà hàng ITOH DINING by NOBU

Vườn trà Haku-undo

F

Điểm kết thúc

Thêm vào