Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hội trường Tưởng niệm Matsunaga

Đền Hotoku Ninomiya

Công viên Thành cổ Odawara

Lusca Odawara (Thành cổ Odawara nhìn từ mái nhà)

Con đường Thời trang Fashion Alley

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào