S

Điểm bắt đầu

Hội trường Tưởng niệm Matsunaga

Seikantei

Thành cổ Odawara

Lusca Odawara (Thành cổ Odawara nhìn từ mái nhà)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào