S

Điểm bắt đầu

Đền Iseyama Kōtai Jingu

Ẩm thực chay đích thực Hachinoki Kamakura

Chùa Daihonzan Engaku

Chùa Kenchō

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku

Đền Ooyama Afuri

Cáp treo Ooyama

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Đền Hotoku Ninomiya

Đền Hakone

Đền Kuzuryū

Mỳ Soba dokoroMiyoshi

Thành cổ Odawara

F

Điểm kết thúc

Thêm vào