S

Điểm bắt đầu

Khám phá công viên Ikuta Ryokuchi

Vườn hoa hồng Ikuta Ryokuchi

Bảo tàng Khoa học thành phố Kawasaki (Cung thiên văn)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào