Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Tàu tưởng niệm MIKASA

Phố Dobuita, Yokosuka

Chuyến đi trên biển tại cảng hải quân Yokosuka

Chợ bán buôn hải sản Misaki thành phố Miura

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào