S

Điểm bắt đầu

Shotengai (Khu mua sắm) Misaki Shitamachi

Tàu ngắm cảnh dưới nước Rainbow Fish

Cửa hàng nhuộm Mitomi (Nhuộm cờ Tairyo-bata truyền thống)

Ẩm thực của ngư dân (Nhà trọ Minshuku Hara)

Rừng Koajiro

F

Điểm kết thúc

Thêm vào