Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Thủy cung Enoshima

Chuyến đi trên biển đến tảng đá Eboshi

Đền Samukawa

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào