Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cảng đánh cá Koshigoe

Hoa anh đào trên núi Kamakura

Raitei

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào