S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Ramen Shin-Yokohama

Yokohama Minatomirai Manyo Club

Khu vực Noge

F

Điểm kết thúc

Thêm vào