S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Văn hóa sông Sakawagawa

Công viên thể thao Kaiseimizube

Lễ hội hoa cẩm tú cầu thị trấn Kaisei

Ngôi nhà Ashigari-go Seto

F

Điểm kết thúc

Thêm vào