S

Điểm bắt đầu

Vườn Kana, Trung tâm Hoa và Cây xanh tỉnh Kanagawa (rau và hoa)

Tháp thử nghiệm ngoài khơi Hiratsuka (Đại học Tokyo Ocean Alliance)

Chigasaki Southern C

Cầu Shonan-ginga (Cảnh núi Phú Sĩ)

Ebina S.A.

F

Điểm kết thúc

Thêm vào