Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Chèo thuyền trên sông O-okagawa

Tòa nhà Hải quan Yokohama (Queen)

Bảo tàng Lịch sử Hàng hải NYK

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào