Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Kamonyama

Đền Iseyama Kōtai Jingu

Vườn bách thú Nogeyama

Công viên Nogeyama

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào