Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Hakone

Trạm kiểm soát Hakone / Bảo tàng Hakone Sekisho

Nhà trọ Yoshiike (Nhà trọ kiểu Nhật)

Cảng đánh cá Odawara

Bảo tàng Suzuhiro Kamaboko (chả cá hấp)

Thành cổ Odawara

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào