Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Ngôi nhà Ashigari-go Seto

Seto Shuzo-Ten (Nhà máy sản xuất rượu sake Nhật Bản)

Bảo tàng Văn hóa sông Sakawagawa

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào