Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

XE BUÝT MUI TRẦN KEIKYU

Chuyến đi trên thuyền ngắm nhà máy Kawasaki về đêm

LA CITTADELLA

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào