S

Điểm bắt đầu

Chùa Yugyō

Công viên Shinbayashi (Tản bộ / Quan sát chim)

Dinh thự Kondo trước đây

Không gian xanh Takasuna・Shouraian

Bảo tàng thành phố Chigasaki

Chigasaki Southern C

Chuyến đi trên biển đến tảng đá Eboshi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào