S

Điểm bắt đầu

Đền Shirahata

Trạm nghỉ Fujisawa (Vết tích của nhà trọ Maita)

Chùa Yugyō

Fujisawa Shuku Kouryu-kan

Honkugenuma Shoutengai (Phố mua sắm Honkugenuma) Hasuike-dori

Hasu Ike (Ao sen)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào