Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Shirahata

Chùa Yugyō

Fujisawa Shuku Kouryu-kan

Ẩm thực cao cấp Fujisawa, quán cafe Julian

Tiệm bánh Madame Rouge

Yunoichi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào