S

Điểm bắt đầu

Đền Samukawa

Đường đua xe đạp Hiratsuka

Đồi Shonan Daira (Công viên Komayama)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào