Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Kesho-zaka Matsu-namiki(Đồi Kesho phủ thông)

Giếng Kesho Ido

Honjin Kojima / Honjin Onoe

Shigitatsuan

Những cây thông dọc tuyến đường Tokaido trước đây (Oiso)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào