Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Kawawa

Bảo tàng Ninomiya-cho Futami

Công viên Azumayama

Đền Azuma

Nino-ya (Hiệp hội du lịch Ninomiya)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào