S

Điểm bắt đầu

Công viên Shin Yokohama (Chuo Hiroba)

Bảo tàng Ramen Shin-Yokohama

Shotengai (Khu mua sắm) Rokkakubashi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào