Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cửa hiệu bánh Shonan-do Bakery

Café Oyako Joy (Cửa hàng café trong căn nhà Nhật Bản cổ)

Quán cafe Pompompurin

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào