Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Oiso Kyodosiryokan

Nơi cư trú trước đây của Yoshida Shigeru

Hội trường tưởng niệm Tokutomi Soho

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào